“İsmi Yok” Kişisel Sergi

2011, Oda Sanat Galerisi